Aktivitetskalender for Samfund:

 • Samfund Vang Tvorup 
  Høstfest v/ pastor Peter Østerby Jørgensen, Galtrup.
  Den 25. september 2020  19:30 - 21:30Hvor: Vang- Tvorup missionshus, Hellebjerg 1. - 7700 Thisted

  Alle er hjertelig velkommen, vi er jo selv få, så selv om vi må holde afstand er der plads til en del.
  Der er bedemøde kl. 18:45.

 • Samfund Thisted 
  Høstgudstjeneste, Thisted Bykirke
  Den 27. september 2020  14:00 - 16:00Asylgade 11

  Præst: Brian Christensen, Lemvig

 • Samfund Hillerslev 
  Hillerslev bedemøde
  Den 28. september 2020  19:00 - 20:00Røllikevej 33,

 • Samfund Vang Tvorup 
  Høstfest v/pastor Peter Østewrby Jørgensen.Galtrup
  Den 29. september 2020  19:30 - 22:00Vang - Tvorup missionshus, Hellebjer 1. - 7700 Thisted

  Bedemøde kl18:45

 • Samfund Vang Tvorup 
  Oktobermøde i Hillerslev Kirke v/pastor Carsten Riis.
  Den 1. oktober 2020  19:00 - 22:00

  Gudstjenesten starter kl. 19: 00 I Hillerslev kirke Derefter er der sammenkomst i
  Hillerslev missionshus.

 • Samfund Thisted 
  Bibelcafé v. missionær Henrik Jørgensen
  Den 5. oktober 2020  9:30 - 11:00Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Velkommen til en berigende formiddag med gennemgang af Johannes' åbenbaring af vores missionær på Thy og Mors, Henrik Jørgensen. Efter Johs. Åb. fortsætter vi med Hebræerbrevet.
  Vi begynder kl. 9.30 med rundstykker og kaffe á 20 kr.
  Vi slutter kl. 11.00.
  Ved spørgsmål kontakt Jytte Thomsen tlf. 23284305.
  Tag bare en ven med 🙂

 • Samfund Vang Tvorup 
  Møde v/missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring
  Den 8. oktober 2020Vang - Tvorup missionshus, Hellebjer 1. - 7700 Thisted

  Bedemøde kl.10:45

 • Samfund Thisted 
  IM møde v. Preben Hansen, Nibe
  Den 8. oktober 2020  19:00 - 21:30Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Brian er mødeleder.
  Minna og Randi sørger for kaffe til os.
  Svend Aage vil spille til sangen.

 • Samfund Thisted 
  Gudstjeneste, Thisted Bykirke
  Den 11. oktober 2020  14:00 - 16:00Asylgade 11

  Præst: Isak Holm

 • Samfund Thisted 
  Bibelcafé v. missionær Henrik Jørgensen
  Den 19. oktober 2020  9:30 - 11:00Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Vel mødt til en dejlig formiddag med gennemgang af Johannes' åbenbaring af vores missionær på Thy og Mors, Henrik Jørgensen.
  Vi begynder kl. 9.30 med rundstykker og kaffe á 20 kr.
  Vi slutter kl. 11.00.
  Ved spørgsmål kontakt Jytte Thomsen tlf. 23284305.
  Tag bare en ven med 🙂

 • Samfund Vang Tvorup 
  Bibelstudieaften v/Ole Jakobsen
  Den 22. oktober 2020Hos AAse og Hans Korsgaard, Tvorupvej 54, 7700 Thisted

  pastor Ole Jakobsen gennemgår Esajas bog.
  Hvad kapitler det bliver kommer senere.

 • Samfund Thisted 
  IM-møde Video/Online tale.
  Den 22. oktober 2020  19:00 - 21:30Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Flemming er mødeleder.
  Kathrine og Eva sørger for kaffen.
  Kathrine har ansvar for musik til sangen.

 • Samfund Thisted 
  Gudstjeneste, Thisted Bykirke
  Den 25. oktober 2020  14:00 - 16:00Asylgade 11 7700 Thisted

  Præst Peter Noer, Mors. (Brian Christensen kommer ikke, fejl i program)

 • Samfund Vang Tvorup 
  Årsfest med generalforsamling. andagt v/ Knud
  Den 29. oktober 2020  19:30 - 21:30Vang - Tvorup missionshus, Hellebjer 1. - 7700 Thisted

  Kom og vær med, der er måske der har ønsker, det kunne være andre møde former, har I et eller andet, så ville det bare være dejligt.
  det skal være formanden Thomas B. Kristensen i hænde senest torsdag den 15. oktober.

 • Samfund Thisted 
  Gudstjeneste, Thisted Bykirke
  Den 1. november 2020  14:00 - 16:00Asylgade 11

  Præst: Isak Holm

 • Samfund Thisted 
  Bibelcafé v. missionær Henrik Jørgensen
  Den 2. november 2020  9:30 - 11:00Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Vel mødt til en dejlig formiddag med gennemgang af Johannes' åbenbaring af vores missionær på Thy og Mors, Henrik Jørgensen.
  Vi begynder kl. 9.30 med rundstykker og kaffe á 20 kr.
  Vi slutter kl. 11.00.
  Ved spørgsmål kontakt Jytte Thomsen tlf. 23284305.
  Tag bare en ven med 🙂

 • Samfund Hillerslev 
  Hillerslev bedemøde
  Den 2. november 2020  19:00 - 20:00Røllikevej 33

 • Samfund Thisted 
  IM-møde Video/Online tale.
  Den 5. november 2020  19:00 - 21:30Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Randi er mødeleder.
  Anne Marie og Mary sørger for kaffe og brød til os.
  Marian vil spille til sangene.

 • Samfund Thisted 
  Familiegudstjeneste, Thisted Bykirke
  Den 8. november 2020  14:00 - 16:00Asylgade 11

  Præst: Peter Krabbe-Larsen, Struer

 • Samfund Hillerslev 
  Hillerslev fællesmøde ved KFUMS soldatermission
  Den 11. november 2020  19:30 - 21:30Kirkevej 40, 7741 Frøstrup

 • Samfund Thisted 
  Bibelcafé v. missionær Henrik Jørgensen
  Den 16. november 2020  9:30 - 11:00Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Vel mødt til en dejlig formiddag med gennemgang af Johannes' åbenbaring af vores missionær på Thy og Mors, Henrik Jørgensen. Efter Johs. Åb. fortsætter vi med Hebræerbrevet.
  Vi begynder kl. 9.30 med rundstykker og kaffe á 20 kr.
  Vi slutter kl. 11.00.
  Ved spørgsmål kontakt Jytte Thomsen tlf. 23284305.
  Tag bare en ven med 🙂

 • Samfund Thisted 
  Gudstjeneste, Thisted Bykirke
  Den 22. november 2020  14:00 - 16:00Asylgade 11

  Præst: Hans Ole Bækgaard (formand for IM)

 • Samfund Hillerslev 
  Hillerslev bedemøde
  Den 30. november 2020  19:00 - 20:00Røllikevej 33

 • Samfund Thisted 
  Adventsfest v. Asger Refslund-Nørgaard, missionær i Region Nord.
  Den 3. december 2020  19:00 - 21:30Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Mødeleder: Jytte.
  Kaffe: Kirsten og Vera.
  Spille: Svend Aage.

 • Samfund Hillerslev 
  Hillerslev adventsmøde ved Tage Grønkjær, Klitmøller
  Den 9. december 2020  19:30 - 21:30Røllikevej 33

 • Samfund Thisted 
  Gudstjeneste, Thisted Bykirke
  Den 13. december 2020  14:00 - 16:00Asylgade 11

  Præst: Isak Holm

 • Samfund Thisted 
  Julehygge. Tag selv mad med.
  Den 14. december 2020  18:00 - 21:00Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Vi vil hygge og pynte op til julefesten.
  Tag selv mad med - måske til et stort tag selv bord.

  Brian er mødeleder.
  Vi hjælper hinanden med kaffen.
  Der er ikke sat nogen bestemt på til at spille.

 • Samfund Thisted 
  Julefest ved Henrik Jørgensen, Dragstrup
  Den 17. december 2020  19:00 - 21:30Thisted Missionshus Asylgade 11, 7700 Thisted, Danmark

  Mødeleder: Eva Linnea
  Kaffebord: Jytte, Randi og Flemming.
  Spil: Marian.

  Lege med og for børn.
  Slikpose til alle børn.
  Glædelig jul <3

 

Samfund

Der er i Thy mange forskellige Indre Missionske samfund. De fungerer alle som små familier eller menigheder. Et samfund består af både, små og store, unge og gamle. Vi samles regelmæssigt for at høre Guds Ord.

Kontaktpersoner:

Samfund i Nordthy:

Vang:
Thomas Kristensen
Tlf: 28228106
Mail: nimbus_52@hotmail.com

 

Thisted:
Jytte Thomsen
Tlf: 23284305
Mail: spjpsm@gmail.com

 

Hillerslev:
Hanne Krogh Christensen
Tlf: 21611283
Mail: skovsted.smed@mail.tele.dk

 

Skjoldborg:
Arne Thomsen
Tlf: 29460395
Mail: jennyethomsen@yahoo.dk

 

Hundborg:
Katja Andersen
Tlf: 23267718
Mail: kagga82@hotmail.com

 

Frøstrup:
Kjerstine Jensen
Tlf: 25346094
Mail: k.stoof@ofir.dk

 

Nors:
Lilian Larsen
Tlf: 29444745