Redaktion

Nyhedsmail
Flemming Pedersen
fp.thisted@gmail.com 

Webmaster / Teknik
Brian Laugesen
thisted@gmail.com

Informationer og indbydelser som ønskes med i nyhedmail udsendelse, skal være
Flemming Pedersen fp.thisted@qmail.com i hænde senest den 20. i hver måned.
Det er gratis at få nyheder på vores nyhedsmails.